Djurförsöksgranskarna lanseras

Publicerad 22a april

I samband med Försöksdjurens dag den 24 april lanserar Djurrättsalliansen projektet Djurförsöksgranskarna där vi belyser och granskar djurförsök som pågår i Sverige. Vi tycker det är viktigt att djurens intressen tillgodoses och att det ligger i allmänhetens intresse att få veta vad djuren utsätts för i vetenskapens namn och även var, för att därefter kunna ta ställning till om vi människor kan ta oss rätten att utsätta djur för experiment. Bakom låsta dörrar och taggtråds­beklädda staket väl undangömda från allmänheten används och dödas omkring 2800 djur varje dag i laboratorier tillhörande universitet, sjukhus och forsknings­institut. De har kunnat bedriva sin verksamhet i det tysta alldeles för länge. Vi tycker det är på tiden att granska djurförsöken och visa upp djurens verklighet och kommer regelbundet presentera information om svenska djurförsök på denna sida.