Forskare ger 1500 möss hjärtinfarkter

Publicerad 19e augusti

1500 möss ges hjärtinfarkter för att forskare vill se varför män får fler hjärtinfarkter än kvinnor. Efter försöket dödas mössen genom att man bryter nacken av dem, eller söver dem innan deras hjärtan klipps ut.

Forskaren angav i ansökan att försöket var av ”måttlig svårhetsgrad” (den näst högsta svårighetsgraden). Djurförsöksetiska nämnden ändrade dock försöket till ”avsevärd svårhetsgrad”, vilket är den högsta svårighetsgraden, med motiveringen: ”Nämnden anser att det lidande djuren kan utsättas för är av sådan art och omfattning att försöket är av avsevärd svårhet”.

Såhär går försöket till:

Musen kastreras och ”hormonspellets” (för att tex testosteron ska kunnas ges) och mikrochip opereras in i den. Sedan skapas en hjärtinfarkt hos djuret genom att man ”stänger av” det kärl som förser hjärtats vänstersida med blod. Man skär upp musens bröstkorg genom ett snitt mellan revbenen för att frilägga vänster kammare i hjärtat. Sedan läggs stygn runt kärlet som förser den delen av hjärtat med blod. Kärlet öppnas igen efter tio minuter till två timmar, eller så hålls det stängt helt. Musen sys ihop och vaknar till. Om den uppvisar symptom så som kutryggighet, passivt beteende, tio procent viktminskning, rufsig päls eller matta ögon avlivas den.

De möss som inte avlivas kommer sedan få injektioner av olika substanser för att forskarna ska se hur djuren påverkas. Pumpar opereras in i mössen för att användas vid dosering av betablockerare. En del av mössen kommer även få sin mjälte bortopererad. Sedan tas blod- och urinprover för att se hur allting påverkar deras kroppar.

Därefter avslutas försöket genom att mössen avlivas genom att man bryter nacken av dem, eller att de sövs innan hjärtats klipps ut ur deras kroppar.

Försöket heter ”Testosteron och förloppet av en akut hjärtinfarkt” och pågår från 2014 och fem år framåt. Mössen hålls på Experimentell Biomedicin i Göteborg. Försöket utförs av Wallenbergslaboratoriet, Institutionen för medicin på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Syftet med försöket är att se hur testosteron påverkar utfallet av hjärtinfarkt, då det är vanligare att män drabbas av det.

För mer information kan ansökan begäras ut från Göteborgs djurförsöksetiska nämnd. Försökets dnr är 8-2014.