Deprimerade möss tvingas simma

Publicerad 18e april

För att undersöka depressioner får 500 möss fibrer inopererade i hjärnan. Mössen används sedan i flera olika tester. Ett av testerna är ett så kallat ”forced swim test”. Mössen läggs i en behållare med vatten där de får försöka hålla sig ovanför ytan. Möss som har depressiva drag simmar inte alls, utan ligger bara stilla och flyter. Vissa sjunker. Möss som piper – som om de har ont – avlivas. Efter försöket dödas alla möss. En del får andas in koldioxid, vilket är smärtsamt samt ger panik och ångest. En del av mössen sövs innan deras huvuden huggs av.

Försöket, som har titeln ”Karakterisering och modulering av habenula”, utförs på Lunds universitet. För att begära ut ansökan, vänd dig till Malmö/Lunds regionala djurförsöksetiska nämnd. Diarienumret är M 37-16.

Djur: Möss