Nyfödda råttor drogas på Uppsala universitet

Publicerad 18e april

Enligt ansökan från Uppsala universitet ska 500 råttor utsättas för djurförsök där syftet är att undersöka uppväxtmiljöns betydelse för att utveckla beroende av alkohol och andra droger. Flera metoder kommer att användas för att utsätta djuren för droger, i olika omfattning från att de är nyfödda till vuxen ålder. Vissa djur kan ges droger varje dag i fyra veckor och andra djur kan ges alkohol upp till åtta månader. Det är svårt att utläsa vad individerna kommer att utsättas för och då Djurförsöksetiska nämndens beredningsgrupp påpekat detta samt önskat ett flödesschema svarar sökanden att de skissat på ett sådant men inte själva tyckte att det blev lättare att förstå.

Försöket utförs på Uppsala universitet. För att begära ut ansökan, vänd dig till Uppsalas djurförsöksetiska nämnd. Diarienumret är C 151-15.