Stockholms universitet dödar möss i Frankrike

Publicerad 18e april

Efter att ha blivit utsatta för strålning i upp till 40 dygn på Stockholms universitet skickas 216 möss till Frankrike där de efter en vecka får en överdos narkosmedel och halshuggs.

Försöket, som har titeln ”Mechanisms involved in vascular response after chronic exposure to low dose ionizing radiation”, utförs på Stockholms universitet. För att begära ut ansökan, vänd dig till Stockholms djurförsöksetiska nämnd. Diarienumret är N 134/16.

Djur: Möss