UCCB (Umeå Center for Comparative Biology) är en ny anläggning vid universitetet avsedd för framställning, avel och experimentellt användande av djur och djur som modifieras genetiskt. Anläggningen är 6800 kvadratmeter stor med ett flertal laboratorier och 69 djurrum med maximal kapacitet för 30 000 möss, 2500 råttor samt andra smågnagare, 24 kaniner, 8 katter och 6 svin.

Umeå universitet använder omkring 30 000 djur/år. Det rör sig huvudsakligen om möss (ca 95 %), råttor och fiskar. Universitetet använder även grisar (ca 100 st/år) och kaniner (20st/år) till akut försök. De har även tillstånd att använda katter i försök. Det rör det sig om väldigt varierade försök. Huvudsakligen är Umeå universitets försök klassade som ringa eller måttliga (ungefär hälften av varje) och mycket få klassas som avsevärd svårighetsgrad (två stycken ansökningar 2009). En omfattande del av forskningen baseras på genetiskt modifierade möss. Egen framställning av sådana djur sker vid Umeå Transgene Core Facility (UTCF) som är en modern och speciellt anpassad djuravdelning.

Adress

visa större karta
Johan Bures väg 5
907 36 Umeå

Bilder