Svergies Lantbruksuniversitet utför diverse djurförsök på flera olika anläggningar i Uppsala. Institutionen för Kliniska vetenskaper är ett av få laboratorier i Sverige som använder hundar och katter i djurförsök inom biomedicin, färdig­hets­träning, beteendestudier, kliniska prövningar samt undervisning.

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi utför grundforskning, tillämpad forskning samt undervisning gällande djurens anatomi, fysiologi och beteende utförs. De djurarter som finns på anläggningen är får, get, kanin, marsvin, mus, råtta, svin, tamhöns och vaktel Vid Institutionen för Husdjurens utfodring och vård, Avdelningen för fågel (Kungsängen Forskningscentrum, Funbo-Lövsta 3:4 (Bläckhornet) i Uppsala bedrivs forskning och undervisning om inhysningsformers och nutritionens effekt för djurs hälsa, produktion och beteende. På försöks­djurs­anlägg­ningen hålls ankor, kalkon, tamgäss och höns. Institutionen för Biomedicin och veterinär Folkhälsomedicin vid SLU genomför forskning och undervisning inom djurhälsa, livsmedelssäkerhet, miljöhälsa, biomedicin och toxikologisk testverksamhet. Försöken på djur görs på flera olika anläggningar och de djurarter som används är råttor, möss, fiskar, svin, höns, groddjur och nötkreatur.

Adress

visa större karta
Ulls väg 26
756 51 Uppsala

Bilder