Hamstrar, kaniner, marsvin, råttor och möss används i forsk­ning för bio­medicin, färd­ig­hets­trän­ing samt under­visning.

Adress

visa större karta
Dag Hammarskjölds väg 20
752 37 Uppsala

Bilder