Det utförs studier av beteende och inlär­nings­förmåga hos råttor och möss på djur­avdelningen i källaren på Ulleråkers sjukhus. Djuren avlivas och därefter analys­eras bio­kemiska markörer. Institu­tionen använder även djur för bio­med­icinsk forsk­ning på flera andra djur­hus, bland annat Akademiska sjuk­huset, Rudbecks­labora­toriet och BMC där kaniner, marsvin, råttor, möss och groddjur anvvänds.

Adress

visa större karta
Akademiska Sjukhuset, Ing. 15, 3 tr
751 85 Uppsala

Bilder

Senaste poster