Bilderna på denna sida är från Karolinska Institutet i Solna samt Stockholms universitet och är tagna under 90-talet. Det finns väldigt få bilder från svenska djurförsökslaboratorier idag då det inte ligger i deras intresse att visa upp djurens situation och de försök som djuren får genomgå. Djurrättsalliansen tycker det är beklagligt att djurförsöksindustrin inte har mod nog att vara öppna och visa upp hur djuren behandlas.

Allt material på den här sidan får användas så länge Djurrättsalliansen uppges som källa.