Vid Bakteriologiska Laboratoriet, Mikrobiologen byggnad 474/475, i Göteborg finns Lantmännen AS-Faktor AB och bedriver sin verksamhet. Större delen av de försök som utförs i djurhuset avser modifieringen av inflammatorisk tillstånd samt djurets svar på olika typer av bakteriologisk/virologisk förändringar. De har även tillstånd att föda upp 3000 möss och 1000 råttor varje år.

Adress

visa större karta
Mikrobiologen, Byggnad 474/475
Guldhedsgatan 10
413 46 Göteborg

Bilder

Gamla djurhuset
Mikrobiologen
Mikrobiologen