Bedriver biomedicinsk forskning, inklusive forskning med infektiösa agens, och läke­medels­utveck­ling med medicin­ska bild­tekniker.
De djur som används är apor (krabbmakak och rhesusmakak), marsvin, fladdermöss, kaniner, råttor, möss, illrar, gräsänder, gerbiler, hamstrar, näbbmöss, sorkar, skogsmöss och svin.

Adress

visa större karta
Tomtebodavägen 2, Solna
171 65 Solna

Bilder