Medicinsk och biomedicinsk forskning inom områdena transplantation, anestesiologi, radiologi, immunologi, neurologi, genreglering, nukleära receptorer, miljötoxikologi och stamcellsforskning. Dessa försök utförs på mus, råtta, tamsvin, kanin och marsvin. Laboratoriet har även tillstånd att föda upp 15 000 möss och 4500 råttor varje år. AKM är en core facilitet med ett 60-tal forskargrupper knutna till sig.

Adress

visa större karta
Hälsovägen 1-3
141 52 Huddinge

Bilder

Novum
Novum forskningscentrum