Iller, katt, kanin, höns, marsvin, mink, mus, hamster, nötkreatur, råtta, gerbil, get, gräsand, får, anka, fiskar, hund, svin och vaktel får användas i försöken.

De försök som genomförs innefattar smittspårning, diagnostik och under­sök­ning­ar av sjukdoms­tillstånd, brist­tillstånd och förgift­ningar, eko­logiska studier, under­visning, bio­medicinsk forskning och utveckling samt produktion av bio­log­iska produkter.

Adress

visa större karta
Ulls väg 2
756 51 Uppsala

Bilder

Statens Veterinärmedicinska Anstalt