På Institutionen bedrivs forskning inom biomedicin, färdig­hets­träning, läke­medels­utveck­ling, produk­tion av bio­log­iska prod­ukter samt sjukdoms­diagnostik.
De djur som används är hundar, kaniner, gerbiler, hamstrar, katter, marsvin, svin, råttor och möss. De använder även apor som trans­porteras från Astrid Fagraeus Labora­torium i Solna för att användas i försöken.

Adress

visa större karta
Dag Hammarskjölds Väg 14C, 3tr
751 83 Uppsala