På centrum för biomedicinska resurser, CBR, finns gnagare (inklusive GMO), zebrafiskar, kaniner, klogrodor, marsvin, fåglar samt grisar. Det är en forskardriven organisation och varje forskare som behöver utrymme hyr in sig och betalar för rum, foder, vatten och de olika arbetsinsatserna i försöken.

Djuren finns på flera olika områden i Linköping och en ny stor djuravdelning byggs högst upp på ett parkerings­hus, på plan 14, på sjukhusområdets norra del med infart från Lasarettgatan. Detta då det helt saknar insyn och vetskap för allmänheten. Den nybyggda djuravdelningen beräknas tas i bruk vid årsskiftet 2014-2015. Djurförsök bedrivs i dessa lokaler:

CBR2

Det nybyggda försöksdjurslaboratoriet ligger högst upp i ett parkeringshus och är 2500 kvadratmeter stort med plats för tre gånger så många råttor och möss som vid de tidigare djuravdelningarna. När den tas i bruk kommer den ersätta stora delar av den befintlig djuravdelningen i hus 420.

CBR3 / TMC (Translational Medicine Center)

Här är djuravdelningen för större djur som huvudsakligen används till kirurgi. Det finns 5 djurrum som har plats för 40 minigrisar och sedan för 6 eller 12 grisar, alternativt 4-8 kalvar eller 6-8 får. I dagsläget hålls endast marsvin i lokalerna. Det finns en så kallad rastgård för djuren, som enbart består av en större luftöppning högt upp mot taket med väldigt lite dagsljusinsläpp, allt för att dölja vad de sysslar med.

CBR4 / Hus 420

I källarlokalen hålls de flesta försöksdjuren. Den egna uppfödningen bedrivs här samt ett nybyggt laboratorium på 60 kvadratmeter för försök på zebrafiskar och grodor. 15 000 fiskar får rum i det nyinstallerade akvariesystemet.

CBR5

I ett tillfälligt modulhus omringat av staket bedrivs beteendeforskning samt en små­djurs­avdelning på Campus Valla. Dessa lokaler hyrs till och med juni 2015, då tanken är att verksamheten ska flytta in på CBR 2, högst upp i parkeringshuset.

Beteendeförsök på höns utförs även på universitetets anläggning i Vreta.

Adress

visa större karta
Johannes Magnus väg 9
583 30 Linköping

Bilder

CBR 2
CBR 2
CBR 3
CBR 3
CBR 3
CBR 4 / Hus 420
Marin
Stordjur
CBR 5
CBR 5