5 250 möss injiceras med nätdroger

Publicerad 18e april

Enligt ansökan ska 5 250 möss injiceras med nätdroger på Linköpings universitet. Syftet är att undersöka nätdrogers omsättning i kroppen och undersöka beteendepåverkan.

I försöket injiceras mössen med olika doser för att se hur de tolererar drogerna. Efter injektion placeras mössen i en metabolisk bur i upp till 24 timmar, med en diameter på 25 cm och metallnätgolv. Efter försöken hålls mössen ensamma trots att ensamhållning har stor negativ påverkan på djuren. I beteendestudierna placeras musen i ett område på 60 x 60 cm där aktivitet som förflyttning och hastighet mäts. Mössen dödas senast en vecka efter injektion.

Försöket utförs på Linköpings universitet. För att begära ut ansökan, vänd dig till Linköpings djurförsöksetiska nämnd. Diarienumret är 49-14.

Djur: Möss