På anläggningen bedrivs försöksdjursverksamhet med bland annat zebra­finkar. Även vilt­fåglar fångas in och ibland även andra djur. Vid Läns­styrelsens kont­roller har brister i journal­föringen uppmärk­sammats och många fåglar saknar även berik­ning.

Adress

visa större karta
Sölvegatan 37
223 61 Lund

Bilder

Lunds Universitet, Ekologihuset
Lunds Universitet, Ekologihuset

Senaste poster