På Karolinska Institutet finns det 15 anläggningar för försöks­djurs­verksamhet, då även Söder­sjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus, Karolinska Sjukhuset samt Huddinge sjukhus ingår.

På Karolinska Institutets campus i Solna finns ett stort ombyggt djurhus som blev klart 2013, Wallenberg­laboratoriet, som drivs av Komparativ Medicin. Anläggningen är 6000 kvadrat­meter stor och det finns plats för cirka 16.000 burar. På djurhuset finns idag 6 olika avdel­ningar som stallar möss, råttor, små­gnagare och fiskar.

Omkring 50 000 djur används varje år i djurförsök på Karolinska Institutet och 95% av dem är råttor och möss, 2 % marsvin och resten utgörs av apor, grisar, får, illrar, sorkar, kaniner och fiskar.

De djuravdelningar/djurhus som finns på KI Campus i Solna är Institutionen för cell- och molekylär­biologi (CMB), Institutionen för fysiologi och farmakologi, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), Institu­tionen för neuro­vetenskap, Scheele Djurhus (Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik) samt Astrid Fagraeus Laboratorium, som tidigare tillhörde Smittskydds­institutet och fått mycket kritik för sin aphållning.

Adress

visa större karta
Komparativ Medicin, KI
Von Eulers väg 4
171 65 Solna