Akutförsök på grisar

Publicerad 18e april

Grisar föds upp och utnyttjas i så kallade akutförsök där djuren bara används en enda gång. 30-50 grisar kommer sövas och sedan studeras i max två dygn innan de dödas. Efter att grisen har blivit sövd framkallar forskarna ett hjärtstopp med hjälp av en strömgivande elektrod i hjärtat. Även andningen stoppas. Efter åtta minuter startar forskarna ett återupplivningsförsök. Om blodcirkulationen kommer igång igen ligger grisen nedsövd i ett dygn innan hon avlivas.

Försöket, som har titeln ”Ny farmakologisk behandling vid ischemiskt hjärtstopp på gris”, utförs på Karolinska Institutet i Solna. För att begära ut ansökan, vänd dig till Stockholms djurförsöksetiska nämnd. Diarienumret är 109/16.

 

Laboratorium: Karolinska Institutet
Djur: Grisar