Traumaförsök på kaniner bryter mot lagen

Publicerad 17e juni

Nyligen godkändes ett djurförsök på Karolinska Institutet där 75 kaniner kommer försättas i blödningschock efter att lårbensfrakturer framkallats hos dem. Detta trots att det finns alternativ till försöket som därmed bryter både mot svensk och EU:s lagstiftning som säger att djurförsök inte får utföras om det finns alternativ till dem. Försöket utförs av Institutionen för Molekylär… Läs hela inlägget »

Djur: Kaniner