Deprimerade möss tvingas simma

Publicerad 18e april

För att undersöka depressioner får 500 möss fibrer inopererade i hjärnan. Mössen används sedan i flera olika tester. Ett av testerna är ett så kallat ”forced swim test”. Mössen läggs i en behållare med vatten där de får försöka hålla sig ovanför ytan.

Djur: Möss

Nyfödda råttor drogas på Uppsala universitet

Publicerad 18e april

Enligt ansökan från Uppsala universitet ska 500 råttor utsättas för djurförsök där syftet är att undersöka uppväxtmiljöns betydelse för att utveckla beroende av alkohol och andra droger. Flera metoder kommer att användas för att utsätta djuren för droger, i olika omfattning från att de är nyfödda till vuxen ålder.

Akutförsök på grisar

Publicerad 18e april

Grisar föds upp och utnyttjas i så kallade akutförsök där djuren bara används en enda gång. 30-50 grisar kommer sövas och sedan studeras i max två dygn innan de dödas.

Laboratorium: Karolinska Institutet
Djur: Grisar