Plågsamma hälseneförsök på råttor

Publicerad 4e april

På Linköpings universitet pågår ett djurförsök vars syfte är att skapa förståelse för hur senor läker. Under fem års tid ska 1200 råttor användas. Försöket går till så att råttorna får ett snitt i huden över hälsenan och därefter tas först planarissenan (ett bihang till hälsenan) bort varpå hälsenan skärs av och huden sys igen.

Forskare ger 1500 möss hjärtinfarkter

Publicerad 19e augusti

1500 möss ges hjärtinfarkter för att forskare vill se varför män får fler hjärtinfarkter än kvinnor. Efter försöket dödas mössen genom att man bryter nacken av dem, eller söver dem innan deras hjärtan klipps ut. Forskaren angav i ansökan att försöket var av ”måttlig svårhetsgrad” (den näst högsta svårighetsgraden). Djurförsöksetiska nämnden ändrade dock försöket till ”avsevärd… Läs hela inlägget »

Traumaförsök på kaniner bryter mot lagen

Publicerad 17e juni

Nyligen godkändes ett djurförsök på Karolinska Institutet där 75 kaniner kommer försättas i blödningschock efter att lårbensfrakturer framkallats hos dem. Detta trots att det finns alternativ till försöket som därmed bryter både mot svensk och EU:s lagstiftning som säger att djurförsök inte får utföras om det finns alternativ till dem. Försöket utförs av Institutionen för Molekylär… Läs hela inlägget »

Djur: Kaniner

Smärtsamma tandförsök på labradorer

Publicerad 15e maj

Hundar utnyttjas just nu i ett försök vid Göteborgs universitet. Det som ska testas är hur tandimplantat orsakar inflammationer och nedbrytning av ben i munnen. 35 procent av labradorens tänder dras ut och det onödiga försöket medför smärta och irritation. Efter försöket avlivas hunden. Försöket börjar med att 14 av hundens tänder dras ut. Fyra implantat på… Läs hela inlägget »

Dräktiga tackor utnyttjas och dödas på Göteborgs universitet

Publicerad 4e maj

I ett försök som just nu utförs av Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet utnyttjas och dödas hundratals får. Det börjar med att tackorna får en progesteron-svamp införd i vaginan 10-15 dagar innan de ska betäckas av en bagge. Det här innebär en väldig stress för tackan då hon hålls fast medan de för in… Läs hela inlägget »

Djur: Får

100 hundar på Astra Zeneca tvingas andas in farliga substanser

Publicerad 4e maj

100 beaglehundar utnyttjas just nu i ett försök på Astra Zeneca i Mölndal. I försöket får hundarna t.ex. andas in substanser via ansiktsmasker, något som ger hundarna obehag och försvårar deras andning. Först får hunden i sig en substans, detta sker genom injektion i ven eller under hud, via munnen med sond till magsäcken eller… Läs hela inlägget »

Laboratorium: Astra Zeneca Mölndal
Djur: Beaglar Hundar